Používate zastaralý internetový prehliadač.
V záujme Vašej bezpečnosti a ochrany si prosím stiahnite a nainštalujte moderný prehliadač napr. Mozilla Firefox.
jmk.media logo
JMK media & productions, s.r.o.
Partizánska 104, 925 83 Žihárec
+421 918 672 425 |

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Súhlas (Prijať všetko) s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je napr. správanie pri prehliadaní alebo sledovanie návštevnosti našej stránky. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. Ako používame cookies

Prijať všetkoĎalšie možnostiUložiť nastavenia

Ďalšie možnosti

  • Technické (funkčné)

    Tie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a jej funkcií, ktoré sa rozhodnete využívať. Bez nich by naša webová stránka nefungovala.

  • Štatistické (analytické)

    Používajú sa výlučne na štatistické účely, napr. na sledovanie návštevnosti našej stránky.

  • Marketingové

    Používajú sa na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné pre jednotlivých užívateľov.

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Zabezpečenie ochrany osobných údajov a dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi je pre nás veľmi dôležité, a preto kladieme dôraz na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s platnými právnymi predpismi, princípmi a požiadavkami z nich vyplývajúcich, a to predovšetkým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom je prevzaté nariadenie EÚ 2016/679 v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi, ďalej len GDPR. Prostredníctvom týchto pravidiel ochrany osobných údajov sa naša spoločnosť snaží informovať verejnosť o povahe, rozsahu a účele osobných informácií, ktoré zhromažďuje, používa a spracúva.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle zákonov o osobných údajov a v zmysle GDPR je: JMK media & productions, s.r.o. so sídlom Partizánska 104, 925 83 Žihárec, IČO: 36269131, e-mail: jmk@jmk.sk, telefón: +421 918 672 425.
V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, či žiadostí týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa prosím obracajte na nás a to písomnou formou, osobne, telefonicky alebo e-mailom.
Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, v určitých prípadoch aj telefónne číslo a fakturačné údaje.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa.
Každá dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť na našu spoločnosť s prípadnými otázkami alebo návrhmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú na základe §13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Prístup k vašim osobným údajom

Aby sme zaistili riadny chod spoločnosti, a poskytli vám kvalitné služby, môžu mať prístup k vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, marketingových a účtovných služieb, poskytovatelia právnych a audítorských služieb a v určitých prípadoch dopravcovia.

Doba spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania počas trvania účelu, na ktorý prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby získal.
Ak prestane platiť účel uchovávania alebo ak uplynie lehota uchovávania predpísaná európskym regulačným orgánom alebo iným príslušným zákonodarcom, osobné údaje budú obvykle zablokované alebo vymazané v súlade so zákonnými ustanoveniami.
Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára alebo zaslaním e-mailovej správy, a ktoré boli dobrovoľne odovzdávané dotknutou osobou, prevádzkovateľ uchováva len po dobu trvania účelu, ktorým je úplné vybavenie žiadosti dotknutej osoby. Takéto osobné údaje nie sú zverejnené tretím stranám.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním e-mailu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie, alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.

Súbory cookie

Internetové stránky našej spoločnosti používajú súbory cookie. Cookie sú malé textové súbory, ktoré sa vymieňajú medzi internetovým prehliadačom a serverom, a ktoré webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách.
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Rovnako sa to dá nastaviť aj na našich internetových stránkach.
Ak dotknutá osoba neudelí takýto súhlas na používanie cookies, tieto zo strany prevádzkovateľa nebudú používané.
Dotknutá osoba si môže vo svojom internetovom prehliadači nastaviť, aby tento automaticky odmietal ukladanie cookies, alebo len povoliť ukladanie cookies, ktorým dôveruje, či akceptovanie cookies len z práve navštevovaných webstránok. Dotknutá osoba vo svojom prehliadači môže tak isto vymazať všetky alebo len niektoré cookies, ktoré sú už v jej zariadení uložené.

Cookie tretích strán (Google, Facebook)

Naše webové stránky používajú analytiku Google, služby internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. Analytika Google tiež používa takzvané cookie súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu ako používate webové stránky. Informácie ako používate naše webové stránky zhromaždené v cookie sú uložené výhradne pre účely vyhodnotenia používania našich webových stránok a na vytvorenie správ o aktivite na webových stránkach a slúžia na oprávnené marketingové analýzy našich webových stránok. Používaniu cookie možno predísť zmenou nastavenia vášho internetového prehliadača, ale rovnako aj nastavením cookies na našich stránkach. Avšak, v tomto prípade, nemusíte byť schopní využívať plný potenciál našich webových stránok. Povolením analytických cookies vyjadrujete súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov spoločnosťou Google, spôsobom a pre účely popísané vyššie.

Naše webové stránky môžu používať aj marketingové technológie spoločnosti Google. Táto technológia umožňuje používateľom, ktorí už navštívili naše stránky a ktorí prejavili záujem o naše služby, aby dostávali cielenú reklamu na webových stránkach partnerskej siete Google. Podobne môže byť reklama adresovaná aj používateľom podobných webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní webových stránok odosiela spoločnosť Google na uloženie na serveroch v Spojených štátoch. V prípade prenesenia IP adresy sa údaj skráti o posledné 3 číslice. Súbory cookie umožňujú analyzovať správanie sa používateľa na webových stránkach a následne údaje analýzy použiť na poskytovanie cielených odporúčaní a reklamy podľa záujmov používateľa. Ak nechcete dostávať žiadnu cielenú reklamu prostredníctvom služby Google, môžete používanie súborov cookie zrušiť na webovej stránke: https://www.google.com/settings/ads/. Používatelia môžu používanie súborov cookie tretími stranami zrušiť prostredníctvom webovej stránky Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/). Nezabudnite, že spoločnosť Google má vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za jej pravidlá a postupy (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

Naše webové stránky môžu používať službu na sledovanie konverzií pixelov spoločnosti Meta Platforms Inc. (Facebook), CA 94025, USA. Tento nástroj umožňuje sledovať úkony používateľov po ich presmerovaní na webové stránky poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. Tak sme schopní zaznamenať účinnosť inzercie na Facebooku na štatistické účely. Zhromaždené dáta ostávajú anonymné. To znamená, že nemôžeme vidieť osobné údaje žiadneho jednotlivého používateľa. Zozbierané údaje však ukladá a spracúva spoločnosť Meta Platforms Inc. Spoločnosť takto dokáže prepojiť údaje s vaším účtom Facebook a používať ich na vlastné reklamné účely v súlade s pravidlami o používaní údajov na stránke Facebook, ktoré nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Sledovanie konverzií Facebook tiež umožňuje spoločnosti Meta Platforms Inc. a jej partnerom ukazovať vám reklamy na stránke Facebook aj mimo nej. Okrem toho, váš počítač o tom uloží súbor cookie. Ak chcete svoje povolenie zrušiť, navštívte nasledujúce stránky: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení dotknutej osoby ako užívateľa zo strany tretích osôb prevádzkovateľ zodpovednosť nenesie.
Povolením marketingových cookies vyjadrujete súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov spoločnosťami Google a META, spôsobom a pre účely popísané vyššie.

Vedeli ste, že nastavenia súborov cookie pre danú webovú stránku by ste mali môcť kedykoľvek zmeniť? Moje nastavenia cookies

Kancelária, kontakt

JMK media & productions, s.r.o
Kráľovská 43A (EN Park)
927 01 Šaľa
, Slovakia

Tel: +421 918 672 425
GPS: 48° 9'20.261", 17°51'53.355"

Sídlo, fakturácia

JMK media & productions, s.r.o.
Partizánska č.104
925 83 Žihárec, Slovakia

IČO: 36269131
IČ DPH: SK2021960875
JMK.media
Napíšte nám
Počkajte!
Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?
Niečo sa Vám nepáčilo?
Dajte nám vediet! Ďakujeme!
Je nám lúto, ale nasatala systémová chyba. Skúste poslať ešte raz. Ďakujeme
Ďakujeme za Váš záujem a čoskoro Vás budeme kontaktovať!

S pozdravom
JMK media & productions, s.r.o.
Ďakujeme za vyplnenie formulára. Ak ste položili otázku, budeme sa snažiť reagovať v čo najkratšom čase.

S pozdravom
JMK media & productions, s.r.o.